HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Meebewegen, meenemen.

Organisatieontwikkeling vraagt vooral van medewerkers om mee te bewegen. En hoe krijgt een organisatie alle medewerkers in beweging? In de eerste plaats natuurlijk door ze mee te nemen in het proces van verandering/vernieuwing. Daarnaast door training en opleiding waardoor ander gedrag kan ontstaan. Lees meer....

ZIEKTEVERZUIM

Samen verantwoordelijk, 
samen verder.

Er bestaat een verschil tussen ziek zijn en arbeidsongeschiktheid: het eerste hoeft niet automatisch tot het tweede te leiden. Er zijn genoeg werknemers die werken terwijl ze ziek zijn. Maar wat maakt dat iemand besluit zich ziek te melden? Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan gaan? Lees meer...

COACHING

Iedereen is deel
van een systeem.

Uit ervaring kan ik zeggen dat coaching een enorme winst gaat opleveren wanneer een ervaren en deskundige buitenstaander wordt betrokken bij uitdagingen, in het werk of bij het samenwerken. Ik coach teams en zorg ervoor dat ze in een aantal bijeenkomsten (van 1,5 tot 3 uur) inzicht krijgen in hun problemen en gaan geloven in de haalbaarheid van de stappen richting een oplossing. Lees meer...