COACHING

iedereen is deel van een systeem

Uit ervaring kan ik zeggen dat coaching winst gaat opleveren wanneer een ervaren en deskundige buitenstaander wordt betrokken bij uitdagingen, in het werk of bij het samenwerken. Ik coach teams en individuele professionals en zorg ervoor dat ze in een aantal bijeenkomsten (van 1,5 tot 3 uur) inzicht krijgen in de knelpunten en gaan geloven in de haalbaarheid van een oplossing.

Als teamcoach kan ik de vaak complexe situatie helpen ontrafelen door gebruik te maken van methodieken die snel inzicht geven in de aard en oorsprong van de problemen. De methode laat patronen zien in het systeem van samenwerken ‘zo doen we dat hier’ en de verstoringen die daardoor kunnen ontstaan. Dan worden er fouten gemaakt, stapelen de misverstanden zich op en loopt het niet lekker meer. Door de kluwen van problemen en verstoringen te ontwarren wordt de kern van de situatie blootgelegd en de dynamiek tussen de verschillende spelers zichtbaar. Deze werkwijze heeft niet veel woorden en tijd nodig. Het resultaat is vaak verbluffend goed, zorgt voor transparantie en leidt tot nieuwe energie.

 

Ik bied:

  • coaching van teams en professionals, gericht op het geven van inzicht in de knelpunten en het oplossen van de problematiek bij samenwerking
  • training in positief en constructief denken
  • het aanspreken, ontwikkelen en praktisch inzetten van talenten